Anne-Kirsten Brønserud © 2012 • Henvis  ved brug, tak!

 

Rundt

om

sklerose

Li

 

 

Udpluk fra bogens indledning

Sklerose på min måde: naturlig vis!

Min 47 års fødselsdag blev fejret på hospitalet, hvor mine dejlige forældre kom med kransekage og portvin. …… Den 12. september 2002 fik jeg så beskeden: ”Du har dissemineret sklerose”. At få en diagnose på en kronisk sygdom er et chok, som helt naturligt bringer én i krise. Almindeligvis er reaktionerne på en krise først benægtelse, derpå vrede og siden tristhed og sorg. I det konventionelle sundhedssystem tilbydes man ikke hjælp til at håndtere krisen i forbindelse med diagnosen; hvordan man selv kan arbejde sig igennem den, giver jeg forslag til i et senere afsnit.  …….

Det viste sig, at der er forskellige teorier om, hvorfor sklerose opstår og endnu flere forskellige måder at tackle tilstanden på. Flere undersøgelser af den geografiske udbredelse af sklerose har vist, at sygdommen forekommer hyppigere i lande, hvor befolkningen spiser meget animalsk, mættet fedt og mindre hyppigt dér, hvor befolkningen spiser færre animalske produkter og mere fisk. Det var en trøst at finde ud af, at der er videnskabeligt belæg for, at det er muligt at holde sklerose i ro ved at spise en kost med fisk og mange grøntsager og en begrænset mængde mættet fedt.
Det mættede fedt er bare én af de mange faktorer, der kan medvirke til sklerose, men før jeg fremlægger dem, er det nødvendigt at vide, hvad sklerose er for en sygdom. Derfor først et afsnit om de typiske symptomer, om de forskellige former for sklerose, om hvad der sker i nervesystemet og immunforsvaret, om hvordan diagnosen stilles og om den konventionelle, medicinske behandling af sklerose.  …….

I stigende grad ønsker vi selv at tage ansvar for vores helbred, og over halvdelen af Scleroseforeningens medlemmer benytter sig af alternativ behandling trods neurologernes afvisende holdning overfor den form for behandling og på trods af, at vi selv skal betale. Det første kapitel efter denne indledning handler om udfordringerne ved at vælge alternativ behandling og selv sammensætte sit helseprogram.
…. jeg er i min gode ret til at gøre tingene på min måde; på naturlig vis.

Den bog, du nu sidder med i hænderne, lægger vægt på, hvad vi selv kan gøre ved hjælp af naturlige midler og metoder. Dens udgangspunkt er en klippefast tro på, at vores krop er rimeligt ”selvreparerende”, hvis den får de nødvendige byggematerialer. Det gælder om at styrke kroppens selvhelbredende kræfter ved at give den de nødvendige næringsstoffer og lade være med at belaste den med sundhedsskadelige fødevarer, kemikalier og stress.

……. seriøse undersøgelser omkring sklerose har klart vist en positiv effekt af kostomlægning samt af D-vitamin’s og fiskeolie’s påvirkning af immunforsvaret. Det har vist sig, at hvad vi indtager, har betydning for, hvor ofte sygdomsangrebene indtræffer og for, hvor godt man bevarer sin førlighed. Alligevel er det fra hospitalets side aldrig blevet nævnt med ét ord, at kost og kosttilskud er afgørende for sygdommens forløb; hverken i de 8 dage jeg var indlagt på hospitalet eller ved de halvårlige kontroller på Scleroseambulatoriet. Er det ikke utroligt og trist, at medicinsk behandling stadig fremstilles som det eneste redskab? Hvorfor skal mennesker ved udskrivelsen fra hospitalet efterlades rystede og med følelsen af magtesløshed, når der findes flere enkle og bivirkningsfrie måder selv at få indflydelse på sygdommens forløb på? 

Det er mit håb, at min bog vil inspirere dig og give dig håb – lige som jeg selv er blevet inspireret til at ændre vaner og til at tænke på mit eget liv på nye måder via andres tanker og bøger. For eksempel motiverede læsningen af ”Et nyt syn på sklerose” [i] mig til at få udskiftet mine amalgamplomber med tandfyldninger af plast og til at få ugentlige injektioner med B-12 vitamin. ”Sund mad ved sklerose” [ii] fik mig i gang med at spise den såkaldte ”MS- kost”. Et foredrag med Jens Arntzen [iii] fik mig til at begynde at gå til healingsmassage, og samtaler med andre mennesker med sklerose til at begynde at gå i motionscenter. Da jeg i ”Dissemineret sclerose. Sygdomskontrol gennem sundere levevis” [iv] læste om to mænd, som var kommet på fode igen ved hjælp af en glutenfri kost, blev jeg inspireret til at undersøge dét nærmere og besluttede at undgå madvarer med gluten.  …….

Min forhåbning om at blive fuldstændig helbredt, hvis jeg levede ”sundt nok”, er med årene dalet og blevet omjusteret til en mere realistisk forhåbning om at bevare mit helbred, som det er nu. For det meste synes jeg, der er grund til optimisme og håb; jeg er sluppet af med en række generende symptomer, og føler mig ikke længere syg. Fra at være utrolig træt i starten har jeg efterhånden fået energi til at tage en uddannelse som heilpraktiker [v]og til at skrive denne bog. Alligevel kan jeg ind i mellem tvivle på, om jeg kan komme af med alle symptomer på sklerose, for jeg går dårligere og dårligere og har skiftet stokken ud med rollator og bruger kørestol til større afstande. Her sidst i 2011 er det ved læsningen af ”Overcoming multiple sclerosis” af George Jelinek [vi] gået op for mig, at den såkaldte ”MS-kost”[vii], som den danske patientforening ”Scleroseforeningen” gør en vis indsats for at udbrede, måske ikke er tilstrækkelig ”drastisk” til at vende forløbet af sklerosen fuldstændig. Jelineks bog motiverede mig til at undgå alle animalske produkter på nær fisk. Terry Wahls’ dramatiske helbredelse - efter at hun droppede medicinen og udarbejdede sit eget helseprogram - er imponerende, og hendes bog [viii] motiverede mig til at få endnu flere grøntsager ind i min kost. Disse to bøger har således fornyet og forstærket mit håb om at blive rask, men det er en stadig balancegang at bevare håbet og samtidig have mod til at se i øjnene, at jeg måske har sklerose resten af mit liv.

I kapitlet ”At vokse i livet med sklerose” fortæller jeg om min kamp med følelser af skam og skyld over at være blevet ”kronisk” syg og om min erkendelse af, at eftersom sklerose skyldes så mange faktorer, som vi ikke har magt over, er sådanne følelser helt meningsløse. Naturligvis har vi kun personligt ansvar, dér hvor vi har en reel valgmulighed. Vi kan ikke ”gøre for”, at vi har sklerose, men der ér mange ting, vi kan ”gøre ved” det.  …….

De afsluttende kapitler henvender sig til mennesker med en hvilken som helst kronisk sygdom, der forsøger at finde sig til rette med deres nye livsbetingelser og til alle, der interesserer sig for sundhedspolitik og de sociale aspekter af sundhed og sygdom. 

Jeg har ingen økonomiske interesser i nogen af de ting, jeg anbefaler, men er helt fri til at mene, hvad jeg vil og sige, hvad jeg mener. Min bog er baseret på mine egne holdninger til sundhed og sygdom samt på mine egne erfaringer med at have sklerose og gå alternative veje.


[i] Birgitta Brunes og Edima Bergli: ”Et nyt syn på sklerose. Fra diagnose til bedre helbred”, Borgens Forlag 2000. Jeg præsenterer Brunes og Bergli i afsnittet om B12 vitamin.

[ii] Gunda R. Jensen: ”Sund mad ved sklerose”, udgivet af ”Sanofi-aventis” (Nordens største medicinalvirksomhed som forhandler medicin til behandling af multipel sclerose), u. å. 

[iii] Kendt for sin rolle som Ulrik Varnæs, søn af Maude og Hans Christian Varnæs i TV-serien ”Matador”. Nu foredragsholder; se mit afsnit om terapi og healingsmassage.

[iv] Judy Graham: ”Dissemineret sclerose. Sygdomskontrol gennem sundere levevis”, Borgen 1984.

[v] Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-terapi’. En heilpraktiker er en naturmedicinsk behandler, som ved den afsluttende eksamen er autoriseret af en tysk amtslæge, en tysk speciallæge og en heilpraktiker. I Tyskland har heilpraktikken været statsanerkendt siden 1939 og integreret i sygesikringen siden 1954. Heilpraktikeren fokuserer på sygdommes årsag og på at genskabe kroppens balance ved at tilføre det, der mangler og fjerne/udrense det, der belaster. Der benyttes diagnose- og behandlingsformer såsom irisanalyse (som bygger på, at kroppens organer afspejles i øjets iris), homøopati, plantemedicin og kostvejledning. En meget stor del af uddannelsen omfatter konventionel anatomi, fysiologi og patologi. I dialog med klienten udarbejdes en behandlings-plan, som er målrettet klientens individuelle behov. Læs mere på www.blivheilpraktiker.dk.

[vi] George Jelinek: ”Overcoming multiple sclerosis. An Evidence-based Guide to Recovery”, Allen & Unwin 2010. Jeg købte den på www.amazon.com

[vii] Se Scleroseforeningens hjemmeside www.scleroseforeningen.dk, vælg ”kost og sclerose”. Siden 2003 har man på de to sclerosecentre serveret ”MS-kost”; en kost rettet mod sklerose beskrevet i bogen ”Sund mad ved sclerose” af læge og medicinjournalist Gunda R. Jensen (udgivet af Sanofi aventis, u.å.). Bogen kan rekvireres fra Scleroseforeningen; tlf. 36 46 36 46.

[viii] Terry Wahls: ”Minding My Mitochondria. How I overcame secondary progressive multiple sclerosis (MS) and got out of my wheelchair”, TZ Press, 2nd edition 2010.

 

Omtale af bogen

Danskerne anvender i stigende grad alternativ behandling, og det er blevet almindeligt at sætte sig ind i sin sygdom og i, hvad man selv kan gøre ved den. Her er der hjælp at hente for mennesker med sklerose i den nyudkomne bog "Rundt om sklerose. Ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne". På baggrund af forskning og den nyeste viden beskrives en kost, som også mennesker med andre sygdomme og mennesker, der ønsker at forebygge sygdom, kan have glæde af. Skleroseramte får redskaber til at bremse sygdommen med ernæring, kosttilskud, naturmedicin og alternative behandlinger samt hjælp til at skabe nye helbredsfremmende vaner.

Denne bog kommer hele vejen rundt om sklerose; omkring det fysiske og psykiske velbefindende samt omkring de sociale aspekter af sundhed og sygdom. En række af de faktorer, som spiller en rolle ved sklerose, beskrives; f. eks. mangel på sollys og dermed D-vitamin, en kost med mange mættede fedtstoffer fra kød og mælke-produkter, kviksølvbelastning fra amalgamfyldningerne i vores tænder, mangel på
B-12 vitamin, stress og påvirkning af det hav af kemikalier vi dagligt er udsat for. Desuden beskrives en række redskaber, man kan anvende for at bevare sine funktioner og sin førlighed. Et indledende kapitel beskæftiger sig med udfordringerne ved at tage ansvar for sit eget helbred og ved at benytte sig af alternativ behandling. Sluttelig får læseren inspiration til at arbejde sig igennem den krise, det er at få en så alvorlig diagnose. En vigtig forudsætning for sundhed og livsglæde er oplevelsen af mening med tilværelsen. Ved at se sklerose som en udfordring snarere end som en byrde kan man bedre håndtere de nye livsbetingelser, så sygdommen kan fungere som afsæt for personlig udvikling.

Både den officielle sundhedspolitik samt medicinal- og fødemiddelindustrien har massiv indflydelse på danskernes helbred. Hvad angår sklerose, har det store personlige og samfundsmæssige omkostninger, at konventionelle neurologer ignorerer alternativer til medicin.

Uanset om man har sklerose, er pårørende, arbejder i sundhedssektoren, er alternativ behandler eller interesserer sig for sundhedspolitik, er der viden og inspiration at hente i Rundt om sklerose.

 

Fra lektørudtalelsen:

Bogen er "ualmindeligt grundig og gennembearbejdet" og med "en indholdsfortegnelse og et stikordsregister, som gør den velegnet til opslag og pluklæsning."
D
en samlede konklusion lyder: ”Nok det bedst tænkelige og mest troværdige bud på en alternativ bibel for mennesker med sklerose. Grundholdningen er, at kost og levevis er det vigtigste, medicin kan bruges som supplement.” 

 

Indholdsfortegnelsen:

                     Sklerose på min måde: naturlig vis!

At vælge alternativ behandling

Vi er mange der søger alternativer

Videnskabelige beviser for effekten

Måder at bruge alternativ behandling på

At tage ansvar for sit helbred

Om sklerose

Sklerose-symptomer

Sklerose-typer

Immunforsvarets funktion

Diagnosen stilles

Konventionel behandling af sklerose

Brikker til det store puslespil sklerose

Hvorfor sklerose?

Genetisk disposition

D-vitamin forebygger og dæmper sklerose

Mangel på B12 vitamin skader myelinet og svækker signalstofferne

Mættet fedt, Karoline-koen og sklerose

Sklerose som kviksølvfremkaldt auto-immunitet

Sklerose som degeneration

Belastning med kemikalier

Ubalance i nervesystemets signalstoffer

Fødevare-intolerance og autoimmunitet

Vaccinationer kan give varige skader i immun- og nervesystem

Helbredsskadelig stråling

Andre ”vinkler” på sklerose-symptomerne

Ernæring som behandling af sklerose

Åh, alle de gode råd om kost!

Kan vores kost fungere som medicin?

Sklerosedæmpende kost

Den rette fedtstof-balance dæmper inflammation

Fiskeolie forebygger og dæmper sklerose

Hvad er det med kolesterol?

At holde et stabilt blodsukker

Aminosyrer: byggesten til signalstofferne

Spis anti-inflammatorisk

Spis grøntsager og frugt hele dagen

Skab variation ved at bruge alle smagsretninger

For og imod at spise rå føde

Fermenterede fødevarer

Hold balancen: om syre-base balancen og yin-yang balancen

Hvad skal jeg drikke?

Sklerose og knogleskørhed

Gluten-intolerance og sklerose

Spis økologisk og biodynamisk

Et velfungerende fordøjelsessystem

Udskiftnings-skema

Dansksprogede kogebøger til inspiration

Bevægelse og motion ved sklerose

Yoga og åndedrætsteknik

Fysioterapi

Styrketræning

Ridning

Neuromuskulær elektrisk stimulation

En naturlig tilgang til gængse sklerose-udfordringer

At få energien op

At få en god nattesøvn

At afhjælpe vandladningsproblemer

At modgå kognitive problemer

At holde humøret oppe med naturlige midler

Det forandrede familieliv

Supplerende behandlinger og metoder

Akupunktur

Zoneterapi

Homøopati

Urter og lægeplanter

Terapi og healingsmassage

At bekræfte, visualisere og føle det gode

Meditation

At vokse i livet med sklerose

At arbejde sig igennem krisen

Skyld, skam og ansvar

At leve enkelt: tid, penge og livsværdier

Selvomsorg og livsglæde

At skabe nye vaner

Hvad er meningen?

Sociale aspekter omkring sygdom og sundhed

Forskellige opfattelser af sygdom og sundhed

Sundhed, sygdom og politik

Forbruger-interesser

Forskning: håb for fremtiden?

Stikordsregister

Henvisninger til litteratur, m.m.

 

Fra "Mit Helbred" nr. 3, 2012:

Sklerose-praksis ude af trit med nutidig sundhedspolitik

 

Ny bog kommer med alternativer til den gængse sklerose-behandling og opfordrer til at give patienterne mulighed for at tage sygdommen i opløbet ved at ændre kost og levevis

”Du har en kronisk sygdom, og vi kan ikke tilbyde dig nogen behandling, for du er ikke berettiget til medicin endnu.” Hvad gør man, når man får sådan en besked? En fynsk kvinde på 47 tænkte: ”Det kan ikke passe, at jeg skal sætte mig hjem og vente på næste sygdomsangreb, så jeg kan få lov at komme i medicinsk behandling. Der må være noget, jeg selv kan gøre!” Hun tog en alternativ sundhedsuddannelse som heilpraktiker og gik i gang med at gennemgå al viden og forskning vedrørende sin sygdom: sklerose. Både den officielt accepterede viden og den alternative. Det viste sig, at der er mange ting, man selv kan gøre for at forhindre sygdommen i at udvikle sig. Hendes indsamlede viden om sklerose og hendes erfaringer med at anvende alternativ behandling kan nu komme andre mennesker med sklerose til gavn, for hun har netop fået udgivet bogen

 ”Rundt om sklerose. Ernæring, alternative behandlinger og sund håndtering af udfordringerne”. 

I hospitalsverdenen siges det stadig, at man ikke ved, hvorfor sklerose opstår. Men visse neurologer, læger og behandlere i ind- og udland har veldokumenterede bud på faktorer, som spiller en rolle både for opståen af sklerose og for, hvordan sygdommen udvikler sig. Undersøgelser viser, at hvis man ved de første tegn på sklerose omlægger til en kost med en begrænset mængde mættet fedtstof og begynder at tage D-vitamin og fiskeolie, kan man bevare sin førlighed. Her i Nordeuropa får vi for lidt sol til at danne D-vitamin nok til hele året, hvilket skader immunforsvaret og øger risikoen for at få sklerose. Nogle udenlandske neurologer mener, at D-vitamin burde indgå i den konventionelle behandling, fordi det halverer antallet af sygdomsangreb (attak). Det er endda billigt og uden bivirkninger, hvilket bestemt ikke gælder sklerose-medicinen. I øvrigt kan kostomlægning og behandling med D-vitamin fint kombineres med den medicinske behandling.
Det er unødvendigt, at så mange nydiagnosticerede skal føle sig magtesløse og leve med ubehagelige symptomer, såsom overvældende træthed. Mange af sklerose-symptomerne kan tackles med naturlige og bivirkningsfrie midler. 
Den aktuelle sundhedsdebat handler om at nedbringe samfundets udgifter til sundhedsvæsenet ved at gøre patienterne aktive og medansvarlige for både forebyggelse og behandling. Det er meget langt fra den gængse praksis indenfor sklerose-behandlingen, som ellers let kunne gøres billigere for samfundet og bedre for de berørte borgere.

 

 

Nedenstående boganmeldelse er fra "Sygeplejersken" nr. 1, 2013

 

En informativ tur i det alternative landskab

 

Overordnet handler bogen om forfatteren Anne-Kirsten Brønseruds erfaringer som skleroseramt. Efter sit første attak nægter hun at lade sig kue af sin diagnose og sætter sig for at finde et alternativ til det at afvente, at hun skal blive så syg, at hun kan tilbydes den dyre sklerosemedicin. Brønserud har ikke haft et attak, siden hun førte sin beslutning ud i livet; men om det skyldes den ændrede levevis, erkender hun åbent, at ingen kan vide med sikkerhed. Til gengæld føler hun, at graden af livsglæde og velvære hænger nøje sammen med bl.a. den målrettede ernæring, diverse kosttilskud, specifikke alternative behandlinger og meditation.

Brønseruds research har ført hende vidt omkring, mestendels i det alternative landskab med særlig vægt på erfaringer fra skleroseramte, som har generobret et liv uden kørestol ved hjælp af kostomlægninger og kosttiskud. Brønserud, som selv er uddannet alternativ kostvejleder, må undervejs erkende, at hendes tidligere makrobiotiske kost, som også ekskluderede fisk, havde forsynet hende med et gevaldigt underskud af B 12-mangel, som kan have en sammenhæng med udvikling af sklerose. Tilsyneladende er der ikke det vitamin- og mineralunderskud, der ikke kan være årsag til sklerose ifølge Brønseruds kilder - og dem er der rigtig mange af.

Bogen er ikke en videnskabelig afhandling; men den er blevet til på basis af en omfattende research mestendels i sekundær litteratur, som mestendels er af en vis lødighed, og forfatterens tilgang til diverse forskningsresultater viser god indsigt også i den naturvidenskabelige verden. Hatten af for en velskreven, lødig og informativ bog, som undertegnede ikke vil tøve med at anbefale til patienter, som ønsker at prøve den samme vej. Endelig hører det med til historien, at Brønserud stadig har den dyre sklerosemedicin til gode.

 

 Du kan se Anne-Kirsten Brønserud's kommentar til boganmeldelsen på www.blog.rundtomsklerose.dk, hvor den er indlæg nr. 13.       

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundt om sklerose.

Ernæring,

alternative behandlinger

og sund håndtering af udfordringerne.

 

af Anne-Kirsten Brønserud

 

Bogen er udgivet 2012 på

Books on Demand Gmbh. og kan bestilles via ”BoD Shop” på www.bod.dk, i en boghandel eller fra maj 2012 på biblioteket.